O PENJANJU, SUNCU, GNEVU I TIŠINI…

Dobio sam zadatak da, kao glavni menadžer firme i jedan od osnivača, a u stvari kao i svi ostali...

Više...